Nieuws
 1. Heb jij het in je om voor de Dutch Junior Lions te spelen?
 2. Wedstrijdprogramma AFBN 26 & 27 mei 2018
 3. Speelronde AFBN 19 & 20 mei 2018 – Uitslagen
 4. Jasper Weultjes (Tilburg Wolves) “Ik wil beter worden en dat kan bij de AFBN-Academy.”
 5. Indrukwekkende speech van Dylan Bakker op de AFBN Academy in Hilversum

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch beleid binnen de afbn. De wedstrijdcommissie bestaat uit: een wedstrijdleider flag football, een wedstrijdleider tackle football en het afbn bestuurslid technische zaken. De beide wedstrijdleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen hun sport. De positie van wedstrijdleider flag football wordt gevuld door iemand vanuit de ffnl.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de wedstrijdcommissie zijn:

 • Het opstellen van het competitieschema voor alle nationale competities.
 • Het oplossen van kleine geschillen tussen twee of meerdere verenigingen.
 • Het bijhouden van de stand van alle competities.
 • Toezicht houden opdat alle reglementen worden nageleefd. Bij een overtreding zal zij hiervan melding maken bij de TCie.
 • Ziet erop toe dat de uitgevoerde sancties op speltechnisch vlak worden nageleefd.
 • Het AFBN bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over speltechnische zaken.

Beide functies van wedstrijdleider staan op dit moment vacant. Indien er interesse is naar een functieomschrijving kan er contact worden opgenomen met het AFBN bestuurslid technische zaken op technischezaken@afbn.nl.

Team

Team