Tijdens de ALV zijn de volgende besluiten genomen:

  • Nieuwe versie van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd
  • De begroting van 2018 is goedgekeurd
  • Het wedstrijdreglement Flag 1.2 is goedgekeurd met enkele aanvullingen
  • Het wedstrijdreglement Tackle 8.4 is goedgekeurd met enkele aanvullingen
  • Het voorstel voor nieuwe dispensatieregels is goedgekeurd

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken:

  • De Apeldoorn Monarchs hebben zichzelf voorgesteld en zijn unaniem aangenomen als aspirant lid.
  • Het regeerakkoord en de gevolgen daarvoor voor sportverenigingen zijn toegelicht.
  • De eerste Academy dag in Tilburg is een groot succes geweest. Dank aan allen die geholpen hebben in de organisatie. De tweede dag is morgen in Almere.