Coach Serrano, een paar dagen terug ben je benoemd tot Head Coach van de Academy in Amsterdam.
Hoe voel je je vandaag?
Fantastisch. Ik ben nog blij over het afgelopen weekend en ik kijk al weer uit naar de volgende Academy in juli.  Het afgelopen kamp ging heel goed; de coaches deden uitstekend werk en de kids hadden plezier en werkten er hard aan om betere American Football spelers te worden. Ik ben ook blij dat we de juiste technieken aanleren om het spel op een zo veilig mogelijke manier te spelen. Dit is heel belangrijk op deze jonge leeftijd en dat levert hen straks de vaardigheden die ze nodig hebben als junior en senior.
Gefeliciteerd met de aanstelling als Head Coach van de Academy! Je lijkt bijna overgekwalificeerd voor deze positie. Hoe kwam dat zo?
Je bent nooit overgekwalifceerd om met de jeugd te werken. Het werken aan de fundamenten bij deze leeftijden is waarschijnlijk het belangrijkste wat je als coach kunt doen voor hun toekomst als American Football speler.  Ik ga 100% voor een mooie toekomst van deze sport in Europa en om spelers te helpen om veilig te spelen, nu en later.
Wanneer je het Academy veld betreedt breng je een speciale ‘vibe’ lijkt het wel. Brengt de Academy dat teweeg of is dat iets wat je altijd op ieder veld meebrengt?
Allereerst, bedankt voor het compliment. Ik ben een gepassioneerde coach met een hoog energieniveau. En ik geloof erin dat coaches het voorbeeld zijn en een spiegel voor de spelers. Speciaal in de huidige tijd (en eigenlijk altijd) moeten wij met gedrevenheid laten zien waar onze passie ligt en zo spelers gepassioneerd maken over wat ze doen. Laat ze zien hoe hard ze moeten werken door zelf hard te werken. En plezier hebben door plezier te maken.
Je reist helemaal vanuit Barcelona om bij de AFBN Academy hier in Nederland te zijn. Wat maakt de Academy speciaal voor jou?
Het werken met de Academy is een manier waarin wij als coaches iets kunnen teruggeven aan het Football. De Academy heeft een speciaal plekje in mijn hart, want er is geen beter gevoel dan te weten dat je werkt aan de toekomst van American Football, juist door met kids van deze leeftijden te werken. Ik weet zeker dat de kids niet alleen beter spelers worden, maar dat ze ook fijne herinneringen creeren en die zullen hopelijk nog heel lang bijblijven.
Heb je nog advies voor de huidige Academy deelnemers? En voor degenen die deze keer niet aanwezig konden zijn?
Mijn advies voor alle spelers is om te blijven herhalen, blijf komen en werken aan je eigen skills. Dit maakt het verschil voor je prestaties bij je thuisteam. Wij geven onze volledige aandacht aan je individuele werk.
Is er tot slot nog iets wat je wilt delen?
Aan iedereen die voor de eerste keer komt zou ik zeggen: wees klaar voor plezier, hard werk, nieuwe vrienden en genieten van een volle dag American Football bij de Academy.
============================
How are you today Head Coach Serrano?
I am great, Still happy about the past weekend and looking forward for next Academy Camp in July.  Last Camp was really great, Coaches did and outstanding job and kids had fun and practiced hard to become better players. I am happy that we are working on the proper techniques to play football in the safest ways possible, this is very important in this young ages, in the future this will provide them with the skills they will need in their junior and senior stages.
Congratulations on being appointed Head Coach of the Academy! You certainly seem overqualified for this position. How did this happen?
You are never overqualified to work with the youth. Working on the fundamentals at this ages is probably the most important for their future football life as players.  I am all in for the future of this our sport in Europe and for helping players to play safe now and in the future.
When you get on the Academy gridiron you bring a special kind of vibe and energy with you. Does the Academy bring that up or is that something that you can always bring to the field your coaching on?
First thank you for your words. I am a high energetic passionate kind of Coach, I believe that we Coaches are the examples and the mirrors in wich players reflect, in this ages specially (or in any age) we must show our passion and make players passionate about what they are doing, Show them how hard they must work by working hard. Have fun by having fun.
You travel all the way from Barcelona for our AFBN Academy here in the Netherlands, what makes the Academy special to you?
Working with the Academy is one of the ways in wich we Coaches give back to football, the Academy is very special, to me, theres no better feeling than knowing we are working in the future football by working now with this range of ages, I am sure this kids will not only be better players at the end of the day, but will also make good memories that will last forever.
Any advice for the current Academy participants? How about those that haven’t been able to attend?
My advice for the players that already attended the Academy is to repeat, to keep coming and work on their individual skills with us, this will make a difference on their performances with their teams and also we will make sure they will get the attention they need in terms of individual work.
Anything else you’d like to share?
To the ones that are coming for the first time I would tell them to get ready to have fun, work hard, make friends and enjoy a complete day of American Football with the academy:)