Zaterdag 15 september:Bijeenkomst AFBN Academy 13.00-15.00
bij de Utrecht Dominators. Adres: Manitobadreef 4, 3565 CH Utrecht

Bijeenkomst AFBN Academy
Ontwikkelingen AFBN Academy
Helaas is Sebastián Serrano gestopt als Head Coach van de AFBN Academy. Dat is een forse tegenslag voor de AFBN Academy. We hebben een Academy coaching staf nodig en ondersteuning op het gebied van promotie, logistiek en organisatie. We kunnen anders niet verder. Als het aan het bestuur ligt, gaan we verder met dit jeugdplan. Maar wel op een andere manier.We hebben de volgende input gekregen voor een aangepaste AFBN Academy, zoals kleinschaligere opzet (minder coaches en vrijwilligers nodig), regionale opzet, niet meer de hele dag, wedstrijden houden, vergoeding voor coaches, kerncoaches aanstellen die niet in de DJL-staf zitten, verplichte levering van één coach per vereniging voor een Academy dag, voor jeugd in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar, alle Academies op zondag houden e.d..

Graag verzoek ik jullie aanwezig te zijn op deze bijeenkomst voor het aandragen en bespreken van ideeën en initiatieven. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die een constructieve bijdrage wil leveren in het jeugdbeleid van de AFBN. Op deze bijeenkomst willen we besluiten of we dit najaar nog twee AFBN Academies kunnen organiseren. Het voorstel is 13 oktober in Nijmegen en 10 november in Rotterdam.Als je niet in staat bent om aanwezig te zijn, kun je een schriftelijke bijdrage leveren.

Graag vooraf aan de bijeenkomst een mail sturen naar technischezaken@afbn.nl

Aanmelden kan via technischezaken@afbn.nl