Zaterdag 15 september : Bijeenkomst Medics 10.00-12.00
bij de Utrecht Dominators. Adres: Manitobadreef 4, 3565 CH Utrecht

 

Bijeenkomst Medics
Hebben we een medisch beleid waarin wij waarborgen dat wij als American Football Bond op een verantwoorde manier met onze spelers omgaan?  

Tijdens deze vergadering bespreken we of de onafhankelijke medische commissie een grotere verantwoordelijkheid moet hebben in de (medische) beoordeling van spelers. Hiernaast bespreken we de mogelijkheid van het opnemen van oud-coaches in de medische commissie. Deze oud-coaches kunnen helpen situaties te beoordelen inzake het verlenen van dispensatie. Tot slot geven we antwoord op de vragen: Wat verwachten we dat onze medics kunnen? Hoe delen we de (praktische) kennis van medics? Zijn er mogelijkheden tot verbetering?

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die een constructieve bijdrage wil leveren in het beleid van de AFBN op het gebied van veiligheid spelers en lichamelijke ontwikkeling/begeleiding spelers.

Klik voor meer informatie over de huidige dispensatieregels op:

Huidige dispensatieregels

Aanmelden kan via technischezaken@afbn.nl