Door de ontwikkelingen die de bond meemaakt zijn wij op zoek naar bestuursleden en vrijwilligers. Binnen onze organisatie is er ruimte ontstaan voor nieuwe functies. Lijkt het jou leuk of ken je iemand binnen jouw netwerk die geïnteresseerd is om te helpen met de ontwikkeling en promotie van American Football in Nederland? Dan nodigen wij je graag uit om je aan te melden als vrijwilliger en/of te solliciteren voor een bestuursfunctie.

Bestuursleden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste organisatoren met bestuurlijke ervaring en een breed netwerk, die bereid zijn onbezoldigd een substantiële inzet te bieden. Als bestuurslid besteed je gemiddeld 8 uur per week aan je bestuurlijke functie en je draagt American Football een warm hart toe. Je hoeft op dit moment nog niet intensief betrokken te zijn om in aanmerking te komen voor een van de functies.

Bestuursfuncties die vacant zijn: secretaris, vrijwilligers coordinator en algemene bestuursleden ten behoeven van de commissies (zoals PR, communicatie, website en evenementen coördinatie).

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie in een interessante en zeer dynamische omgeving. Wil jij solliciteren? Stuur dan een e-mail naar voorzitter@afbn.nl


Secretaris

De secretaris draagt zorg voor de bestuur ondersteuning in ruime zin. De secretaris  maakt verslag van vergaderingen (bestuur en AV) en beheert de statuten, diverse reglementen en de planningen. Verder verdeelt de secretaris de binnenkomende communicatie en aanvragen naar de juiste collega’s op basis van de functiebeschrijvingen.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Tijdige uitnodigingen, agenda’s en verslagen
 • Het stroomlijnen van de communicatie
 • Het jaarverslag, aangevuld met verslagen van de commissies
 • Zorgt voor een archief van afgehandelde zaken en verslagen
 • Zorgt voor een correcte en volledige overdracht bij functiewijzigingen

Deze bestuurder draagt zorg voor een goede promotie van en communicatie met verenigingen over American Football in Nederland.

Commissielid PR/Communicatie (PC)

Onder PR/Communicatie vallen:

 • PR
 • Bowls / Events
 • Nationale kampioenschappen

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het promoten van American Football in de breedste zin van het woord
 • Kennisnetwerk opzetten en onderhouden met de communicatiespecialisten van de verenigingen
 • Netwerk opzetten en onderhouden met media
 • Samenwerken en relatie onderhouden met ons marketingbureau

Bestuurslid Projecten

Het bestuurslid projecten heeft als primair aandachtsveld het organiseren van projecten.

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Organiseren van projecten.

Vrijwilligerscoordinator

Bepaald in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere:

 • werving en plaatsing vrijwilligers,
 • ondersteunen en begeleiding vrijwilligers,
 • het stimuleren van deskundigheidsbevordering,
 • het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid
 • het maken van afspraken, regels en wetgeving
 • communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)

Tijdsinvestering: 6 uur per week.


Vrijwilligers

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen op verschillende disciplines binnen het American Football in Nederland. Wil jij helpen tijdens evenementen, wedstrijdverslagen maken, statistieken bijhouden, social media content maken of op andere manieren betrokken zijn bij de sport? Stuur dan een bericht naar info@afbn.nl