Officiële mededeling vanuit het AFBN bestuur Mbt de huidige situatie rondom het Corona Virus.

Beste verenigingsbesturen,

Na het laatste bericht over een mogelijk vervolg van de lopende competities is het even stil geweest.

Het bestuur heeft van deze tijd gebruik gemaakt om tot een besluit te komen voor het verdere verloop van de competities. Het besluit dat we nemen over het lopende seizoen heeft namelijk ook direct gevolgen voor het komende seizoen. Dit bericht moet meer duidelijkheid verschaffen over het seizoen 2019/2020 en het seizoen 2020/2021.

Over het afwikkelen van het seizoen 2019/2020 heeft het bestuur aan de verenigingen gevraagd om een stem uit te brengen op de gegeven alternatieven. Helaas zijn er te weinig stemmen binnengekomen; in totaal hebben 8 stemgerechtigden gereageerd.

Het is geoorloofd om een dergelijk besluit – zoals hieronder beschreven – als bestuur te nemen. Het valt onder competitietezaken, waar geen toestemming van de leden voor nodig is. Het bestuur heeft de leden wel geraadpleegd via de stemming.

Het bestuur heeft de volgende besluiten genomen:

Besluit 2019/2020

De seizoenen Eerste Divisie en Eredivisie senior tackle, jeugdtackle en cadettackle 2019/2020 zijn definitief ten einde gekomen, zonder winnaars. De reden dat er geen winnaars zijn uitgeroepen is het zeer beperkte aantal wedstrijden dat is gespeeld.

Het seizoen flag 2019/2020 wordt, indien mogelijk, in september afgesloten met 1 finaledag met de nummers 1-4 van de huidige stand als deelnemers aan de play offs, met daaropvolgend de finale.
Reglementair moet deze jaargang worden afgesloten voor 10 september. Dat betekent dat het weekend van 5/6 september de enige optie is. Is het niet mogelijk om in dit weekend een finaledag te organiseren dan is de huidige stand de eindstand van de flag competitie en zijn de huidige nummers 1 kampioen. Dit geldt voor alle leeftijdscategoriën.
Let op! Tijdens de eventuele finaledag in september geldt de regel dat alleen spelers mogen worden opgesteld die al tijdens het lopende seizoen voor het team hebben gespeeld (dus geen nieuwe spelers)

Besluit 2020/2021

Het seizoen 2020/2021 start, indien mogelijk, in september 2020 en eindigt in het eerste weekend van juli 2021 voor de volgende disciplines (deze hebben dan dus een lang seizoen):

  • Flag, alle leeftijden (hadden al lang seizoen)
  • Junior Tackle (hadden al lang seizoen)
  • Eerste Divisie Tackle (hadden hiervoor kort seizoen)

Voor Eredivisie Tackle zal het nieuwe seizoen 2020/2021 eind februari starten en eindigen in het eerste weekend van juli 2021 (kort seizoen).

Eerste Divisie Tackle gaat dus van kort naar lang seizoen. Dit is noodzakelijk om een programma voor het nationaal team mogelijk te maken. Het niet kunnen opstellen van een nationaal team kan verregaande financiële consequenties hebben.

Op dit moment staan er voor het najaar van 2020 nog twee interlands op het programma, die absoluut gespeeld moeten worden. Het spreiden van de speelkalender van de Eerste Divisie is een belangrijke factor voor een succesvol verloop van deze twee interlands.

Bovenstaand geldt voor het seizoen 2020/2021 en wordt daarna geëvalueerd.

Alternatief

Of bovenstaande planning ten uitvoer kan worden gebracht hangt vooral af van het besluit van de regering i.c.m. het RIVM over de maatregelen die zullen gelden vanaf 1 september.

Is het niet mogelijk om vanaf sepember 2020 te spelen, dan spelen alle disciplines een half seizoen van februari 2021 tot juli 2021. Een half seizoen betekent de helft van het aantal reguliere wedstrijden. Met behulp van loting zal in dat geval worden bepaald wie de thuisspelende ploeg zal zijn.

Inschrijving

Voor iedere vereniging die geacht wordt in september te spelen moet de inschrijving voor 1 juli zijn voldaan. Dit geeft de wedstrijdcommissie voldoende tijd om een wedstrijdschema op te zetten.

Teamlicenties 2019/2020

Op dit moment wordt het voorstel hiervoor verder uitgewerkt. Wij verwachten de verenigingen voor uiterlijk 25 mei hierover te informeren.

Wij begrjipen dat de bovenstaande tekst vragen op kan roepen bij verenigingen. Deze kunnen worden gestuurd naar technischezaken@afbn.nl en wcie@afbn.nl (graag naar beiden sturen).

Wij hopen op het begrip van verenigingen over de genomen besluiten en voorstellen.