Er is in de afgelopen periode een hoop gebeurd rondom het Nationale team voor American Football, de Dutch Lions.
Nu is het natuurlijk nooit echt een heel stabiel en constant verhaal geweest in de afgelopen decennia dus het is niet alsof men nog opkijkt van wat drama rondom de oranje Leeuw. Zo werd er nog in 2012 een mooi resultaat geboekt op het EK in Zwitserland en daar is toen daarna goed op voortgeborduurd met de fantastische resultaten van 2015 en 2016 als gevolg. Niet alleen speltechnisch maar ook organisatorisch lieten de Lions zich van hun beste kant zien. Een goedgevuld Mandemakers stadion in Waalwijk en mooie wedstrijden van een goed uitziende Lions selectie zijn stille getuigen van die prestaties. Alles leek er op dat de Nationale selectie de juiste weg was ingeslagen en dat toekomstig succes het team en de organisatie toelachte. Hoe anders is het gelopen. Na veel gesteggel kwam er een dramatisch en vooral onverwacht einde aan de opmars van de toenmalige Lions. Erger nog, de hele organisatie viel als gevolg hiervan uit elkaar, tot groot verdriet en woede van velen.
We zijn nu enkele jaren verder, we tellen het jaar 2020, in vele opzichten al een jaar dat met niets te vergelijken valt. De Corona-crisis, afgelaste seizoenen door heel Europa, de anderhalve meter maatschappij als ook binnenlands de discussie over kort of lang seizoen en de daaruit voortkomende strubbelingen. En dat is nog slechts een beknopte samenvatting van wat er zich allemaal heeft afgespeeld in het halve jaar wat 2020 oud is.
Midden tussen al dat nieuws en tussen alle gebeurtenissen door was daar ineens het bericht op de officiele pagina van de AFBN dat er een nieuwe Head Coach was aangesteld voor de Dutch Lions. En die nieuwe head is Marcel Meijerink, voormalig HC van de Dutch Junior Lions.
Wij vroegen hem of hij bereid was om in een interview even zijn licht te laten schijnen op de huidige gebeurtenissen binnen American Footballend Nederland en wat zijn aanstelling als Head Coach betekent voor de Dutch Lions en hun toekomst. Wij hebben hem bereid gevonden om onder het genot van liberale hoeveelheden koffie en wat fris de verschillende onderwerpen en vragen uit de spelersgemeenschap wat toe te lichten.

‘Marcel, er is een artikel geweest waarin men refereerde aan een lang trainingsprogramma. Wat bedoelde je precies met een lang trainingsprogramma?’
“Dat heb ik nooit zo gezegd. Men heeft mij verkeerd begrepen, denk ik. Wat ik bedoelde is dat ik voor lange termijn relaties ga. Ik wil een hechte groep spelers tot beter spel laten komen door ze goed op elkaar ingespeeld te laten raken. Daar krijgen ze, bij gebleken geschiktheid, dan ook de kans voor. We willen doelgericht werken met de nieuwe groep, niet projectgericht. Het gaat dus om het realiseren van de visie in tegenstelling tot korte termijn doelstellingen. “

‘Je sprak reeds eerder over een bepaalde visie. Kun je met ons delen wat die visie is?’
“Er is door mij een mission statement geschreven en die is bij mijn aanstelling besproken met het AFBN bestuur. Mettertijd zal die statement worden gedeeld met alle verenigingen zodat deze inzicht verkrijgen in waar de Lions voor staan en wat de geselecteerde spelers meekrijgen tijdens hun tijd bij de Lions.
Waar het in het kort op neerkomt is een verdeling in drie visies. Een korte, een midden en een lange termijn visie.
De korte termijn visie is om in de nabije toekomst de twee wedstrijden die eraan komen goed af te werken. Uiteraard met een zo goed mogelijk resultaat als mogelijk met de beperkte tijd en middelen die nog resten voordat het zover is. De hoop is om van die twee wedstrijden er eentje te winnen. De mogelijke tegenstanders zijn Tjechie, Zwitserland en/of Rusland, waarbij ik inschat dat onze beste kans ligt bij een overwinning op Tjechie. Maar dat is uiteraard koffiedik kijken. Laten we eerst de Lions weer operationeel krijgen en op volle stoom. Dan hebben we een beter inzicht in de potentie van onze selectie. We proberen nog in 2020 wat vriendschappelijke wedstrijden te spelen maar daar kan ik nu verder niets over zeggen want dat valt en staat allemaal met betrekking tot hoe het zich ontwikkelt rondom Covid-19.
De middenlange termijn visie is gericht op het uitbouwen van het programma rondom de Lions naar ‘semi-volwaardig’. Ik zal uitleggen wat ik daarmee bedoel. De Lions worden nu opnieuw opgestart en hebben een inhaalslag te maken op meerdere vlakken. Tijdens deze inhaalslag is het idee om ongeveer 5 plekjes te stijgen op de ranglijst. Het idee hierachter is dan niet zo zeer gebaseerd op het direct verbeteren van de selectie zelf maar meer met focus op de organisatie rondom de mannen heen. Betere organisatie is een beter team zou de slogan kunnen zijn van die visie.
De lange termijn visie is een stip op de horizon. Daar wil ik heen met dit team, of beter gezegd, dit programma. want de Lions zijn meer dan slechts de spelers. Een goeie, stabiele organisatie met voldoende capaciteit is waar ik naar toe wil. Uitbreiden van de staff als ook het uitbreiden van het beschikbare budget. Dit zodat het programma self-supporting wordt !”

‘Wat bedoel je daar precies mee?’
“Nou, voornamelijk dat spelers niet meer zelf een bijdrage hoeven te doen voor hun deelname aan de nationale selectie. Het blijft voor mij ongelooflijk dat het nu nog steeds zo werkt”

‘Hoe denk je dat doel te bereiken, Marcel?’
“Er zal meer en betere promotie rondom de Lions moeten worden gemaakt. Sponsoren binnenhalen en wie weet, merchandise. Hoe dan ook, linksom of rechtsom, dat doel staat als een paal boven water. En dat het een stappenplan is moge duidelijk zijn. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd, toch? Voorlopig is het dus een wensdroom, een stip op de horizon, iets om na te jagen en om voor te werken. Het is een ambitie die mij de kracht geeft om mijn energie in dit programma te steken. Zonder die wensdroom zou het slechts een leeg omhulsel zijn. En dat beweegt mij niet. Die stip op de horizon, daar ga ik voor! ”
“En dan zou het ultieme doel zijn dat we een goedlopende organisatie zijn die een goed programma uitvoert op een goede manier. En dan zullen de sportieve resultaten een gevolg zijn van hetgeen is neergezet door deze organisatie. Zo zie ik dat!”

‘Wat is je boodschap aan Nederland?’
“Ja, het zal wel heel erg cliche klinken maar het motto is ‘Samen bereiken we meer!’ We zullen het met z’n allen moeten doen. Allemaal Samen. Verenigingen die meedenken en meedoen, clubcoaches die bereidwillig zijn en meehelpen en meedenken, kortom betrokkenheid van de hele community. We zullen de kar samen moeten trekken. Zo denk ik dat het zou moeten zijn. ”

‘Wat breng jij zelf mee naar de Lions? Wat is jouw toegevoegde waarde?’
“Tja, mijn ervaring als Head Coach van de Dutch Junior Lions uiteraard. Maar ook mijn internationale ervaringen met football. Maar dat klinkt alsof ik mijn CV aan het vertellen ben aan je. Wat belangrijker is, denk ik, is mijn wil om te verbinden. Ik wil mensen samenbrengen, een hechte organisatie samenbrengen die goede dingen doen voor Football in Nederland en met name de Lions, uiteraard. Ik kan het niet alleen en door de juiste mensen om mij heen te verzamelen is het principe ‘vele handen maken licht werk’ snel van toepassing. Als die mensen dan nog eens dezelfde positieve instelling meebrengen dan versterkt dat elkaar en denk ik dat niets ons kan stoppen. Ik hoop en denk de katalysator te kunnen zijn van dat proces. Dat is hopelijk mijn toegevoegde waarde. ”

‘Marcel, een gewetensvraag. Heeft niet direct met de Lions en jouw visie te maken maar je hebt er indirect toch mee te doen. De opgelaaide discussie rondom een ‘kort’ of een ‘lang’ seizoen waarbij een seizoen al in september van het vorige jaar aanvangt en dan doorloopt tot juli. Wat zijn jouw gedachten hieromtrent?’
“Ja, laat ik er niet omheen draaien. Ik ben een groot voorstander van een lang seizoen. En dit al meer dan 20 jaar. Al reeds toen ik nog speelde voelde ik dat al zo. Waarom starten in een ijzig februari op modderige velden en steeds te maken hebben met velden die uitvallen omdat de vorst nog in de grond zit?! En dan 10 wedstrijden in 4 maanden spelen? Dat is niet vol te houden voor de gemiddelde sporter. Een mooie combinatie van wat krachtsport en American football, verpakt in een lang seizoen, is goed om lekker te kunnen spelen en toch voldoende tijd te hebben om te herstellen van kleine blessures. Dat betekent dat je minder kans hebt een aantal wedstrijden te moeten missen door blessures en dat je iedere wedstrijd fris kunt aanvangen. Nou, dat staat toch ook garant voor betere prestaties, of niet dan?! Een lang seizoen betekent meer herstelperiodes tussen de wedstrijden door. Uiteraard is dit mijn persoonlijke mening als speler destijds. Nu als bondscoach denk ik er nog hetzelfde over maar ook vanwege verkregen inzichten uit andere sporten. Zowel contact als non contact sporten voordat de eerste de beste snuggere mij weet te vertellen dat het appelen met peren vergelijken is ;-). Zo wordt er bij Rugby gewoon gedurende langere periodes op topniveau gepresteerd. Is toch ook een contactsport? Of vergis ik mij?! Als er maar voldoende rust en herstel periodes zijn ingebouwd kun je best langere tijd pieken.
Tevens denk ik dat een lang seizoen beter past bij de instroom van sporters van de nieuwe generaties. Deze hebben een andere mindset dan sporters vroeger. Ze hebben meer zaken om zich bezig mee te houden en hun visie op wat topsport is verschilt danig met die van mensen vroeger. Ik zie dit niet als iets wat typisch is voor American Football maar gewoon hoort bij de tijdsgeest. Bij hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Dus, ook in dat kader denk ik dat een lang seizoen beter aansluit op het hetgeen ik hierboven heb uitgelegd. ”

‘Hoe denk je dat zo’n ‘lang seizoen’ uitpakt als je het hebt over trainingsopkomst en focus? Kun je mensen zo lang motiveren om zich te verbinden aan het gemeenschappelijke doel? Je vraagt nogal wat als je bijna driekwart van het jaar dus met je sport bezig moet zijn. Ben je niet bang voor laksigheid en dat de aandacht verslapt of misschien zelfs verdwijnt?’
“Nee, zo zie ik dat absoluut niet. Een helder schema welke ruim van tevoren is gecommuniceerd schept zoveel duidelijkheid. Mensen weten ruim van tevoren wanneer ze moeten spelen, weten wanneer ze hun rustmomenten hebben en kunnen allerlei andere zaken als vakantie, etc, makkelijk tussen de bedrijven door plannen. Een lang seizoen met veel tijd tussen de wedstrijden is een zegening voor American Football Nederland. Eindelijk ruimte voor het Nationale team om een programma te draaien wat ergens heen gaat in plaats van iedere keer ad hoc mensen bij elkaar te brengen op basis van beschikbaarheid in de zomermaanden. Met dit lange schema hoop ik te kunnen beschikken over alle goede spelers die actief zijn bij hun clubs gedurende het lopende seizoen. Ik zie alleen maar positieve kanten. En trainingsopkomst…tja, als hetgeen je als vereniging aanbiedt aan je spelers goed is dan komen die jongens vanzelf. Ik ben blij met de keuze van de bond. Ik heb lang moeten wachten op het lange seizoen en ben dus gewoon blij dat het er nu is.”

‘Je hebt al reeds een groep mensen om je heen verzameld en je bent al reeds aan de slag gegaan met hen. Wat kun je ons vertellen over je coachingstaff?’
“Mijn coachingstaff is deels de staff met wie ik reeds eerder werkte voor de Dutch Junior Lions. Daarbij kwamen wat mensen die al actief waren bij eerdere uitvoeringen van de Lions staff. Daarbij nog wat aanwas van een coach uit de UK die in nederland is komen wonen en onsgaat helpen met het bereiken van de doelstellingen. Ik ben hartstikke blij met de goede groep mensen zoals ik die heb weten samen te brengen kijk met goede hoop naar de toekomst van de Lions. Aan ons zal het in ieder geval niet liggen. ”

‘Nou, Marcel, dank je wel voor je tijd. Zijn er nog zaken die niet besproken zijn die je nog kwijt wilt?’
“Jaaaa, ik heb mijzelf dit hele vraaggesprek voorgenomen de gelegenheid waar te nemen om mijn voorgangers te bedanken voor hetgeen zij betekent en gedaan hebben. De manier waarop Claudio Bartolozzi en de mensen om hem heen de Lions hebben gebracht naar de grote hoogte die ik zag in het RKC Waalwijk stadion is voor mij die benchmark. Die stip op de horizon. Het gevoel dat een fantastische coach als Winston Ronde gaf aan vorige edities van de Lions is iets wat ik zal proberen te evenenaren met deze coachingstaff en mijn dank is zeer groot dat hij reeds een gemotiveerde ploeg spelers heeft achtergelaten waar wij mee verder kunnen en mogen. Ik hoop allen die voor mij het vaandel hebben gedragen trots te kunnen maken met de prestaties van de Lions van nu. En dan bedoel ik niet alleen de head coaches voor mij maar vooral de mensen die het team destijds organisatorisch droegen. Dank julie. “

En hiermee sluiten we dit diepte-interview met nieuwe Lions Head Coach Marcel Meijerink af. Wij hopen dat jullie wat inzichten hebben verkregen in wie hij is en wat hij in petto heeft voor de toekomstige Lions. Voor spelers (en een ieder ander) die nu informatie willen over het programma van de Lions is er een nieuwe Facebook pagina en groep die je kunt Liken of waar je lid van kunt worden voor meer nieuws en updates. Ook de link om je in te schrijven voor de aankomende trainingen kun je daar vinden.

Go Lions !!

Auteur:
René Barens
Pr: The Dutch Lions