Beste American Football liefhebbers,

Gisteren heeft het Bestuur van de AFBN een overleg gehad waarin wij met elkaar zijn nagegaan hoe wij nu verder zouden moeten gaan met de competitie in verband met COVID-19. Afgelopen weekend hebben wij contact gezocht met de verenigingen om te inventariseren wat op dit moment de behoefte is in onder andere het verdere verloop van de competitie. Naar aanleiding ook van de persconferentie, waarbij zeer dringend verzocht wordt om reisbewegingen tot een minimum landelijk te beperken, hebben wij het volgende besloten en medegedeeld aan de verenigingen.

Vanaf heden zullen alle Tackle- en Flag wedstrijden afgelast worden tot en met 19 oktober 2020. Dit betekent dat er geen wedstrijden, geen scrimmages, geen friendly’s en ook geen gezamenlijke trainingen zijn toegestaan tot en met 19 oktober 2020. Binnen de eigen vereniging mag er getraind worden maar publiek is hierbij niet toegestaan en de kantines dienen ook gesloten te blijven, zolang de gemeentes dit ook zo blijven besluiten.

Onder voorbehoud van de eerstvolgende persconferentie die zeer waarschijnlijk op 19 oktober 2020 zal gaan plaatsvinden zullen wij ons gaan beraden of het mogelijk kan zijn om op 25 oktober 2020 een flagdag te hebben onder wellicht bepaalde voorwaarden en kan wellicht op 1 november 2020 het tackleschema heropgestart gaan worden. Voor de flagdag zal gekeken worden naar herverdeling van de teams over meerdere locaties.