Beste sportliefhebbers, deze communicatie wil ik graag beginnen met de woorden van Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF:

Het is voor sportminnend Nederland zoeken naar een lichtpuntje na de persconferentie van vanavond. Er is er één: In de eerste golf ging de hele boel dicht. Nu zijn er een paar uitzonderingen; voor de jeugd, kleinere groepen volwassenen, topsporters met een status en het betaald voetbal. De sport blijft aan, maar wel op een waakvlammetje.
Ik heb begrip voor de maatregelen, maar ben buitengewoon teleurgesteld dat het zo ver heeft moeten komen. Het kabinet treedt nu streng op en daar ben ik blij om, want het kwam de laatste tijd over als aanmodderen. En daarmee is het niet gelukt.
Veel competities lagen in de kreukels, nu is er duidelijkheid, hoe spijtig ook. Hopelijk zorgt dit voor een harde reset, lukt het ons om alle cijfers de goede kant op te krijgen en kunnen we de boel over vier weken weer oppakken. We moeten het dan wel vasthouden. Anders hebben we dit over drie maanden wéér. En daar word je echt gek van.

Wij delen deze teleurstelling dat het zo ver heeft moeten komen. Wel is er duidelijkheid voor de komende periode en de hoop is aanwezig dat we de boel inderdaad weer kunnen oppakken. Onderstaande communicatie is gisteren gedeeld met de verenigingen. Op verzoek van verenigingen worden mededelingen met enige vertraging geplaatst op de website en social media zodat verenigingen de ruimte hebben om eigen leden te kunnen informeren.


Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 deelt het AFBN Bestuur mede, dat de onderstaande maatregelen betrekking hebben op onze sport tot en met 10 november 2020, waarbij gemeld dient te worden dat er op 27 oktober 2020 een evaluatie zal plaatsvinden door de regering:

 • Voor alle leeftijdscategorieën geldt:
  • Alle wedstrijden zijn verboden tot en met 10 november 2020
  • Alle sportkantines zijn gesloten
  • Alle kleedruimtes en douches zijn gesloten
 • Voor leden tot 18 jaar geldt (lees: tot en met 17 jaar):
  • Sporten in teamverband is toegestaan
  • De coach of staff houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van de leden tot 18 jaar
  • Geadviseerd wordt door coach en/of staff om een mondkapje te gebruiken
  • Onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging binnen de eigen leeftijdscategorie is toegestaan
  • Voor de start van de training vindt er door de corona coördinator ter plaatse een gezondheidscheck plaats; stel nogmaals de vraag of men verkouden is, hoesterig is, keelpijn  heeft of koorts heeft. Indien 1 van de vragen bevestigend beantwoord wordt, stuurt de corona coördinator het desbetreffende lid naar huis
  • Indien een lid van het huishouden in afwachting is van de uitslag van een test blijft het lid thuis tot de uitslag bekend is
  • Indien iemand in het huishouden besmet is met COVID-19 blijft men thuis
  • Indien iemand in het huishouden koorts heeft of benauwdheidsklachten blijft men thuis
 • Voor leden van 18 jaar en ouder geldt
  • Sporten mag alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen op 1,5 meter afstand; dit maximaal aantal is inclusief de coach en/of staff
  • De coach of staff houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van de leden
  • Geadviseerd wordt door coach en/of staff om een mondkapje te gebruiken
  • Onderlinge wedstrijden binnen de eigen vereniging binnen de eigen leeftijdscategorie is toegestaan
  • Voor de start van de training vindt er door de corona coördinator ter plaatse een gezondheidscheck plaats; stel nogmaals de vraag of men verkouden is, hoesterig is, keelpijn  heeft of koorts heeft. . Indien 1 van de vragen bevestigend beantwoord wordt, stuurt de corona coördinator het desbetreffende lid naar huis
  • Indien een lid van het huishouden in afwachting is van de uitslag van een test blijft het lid thuis tot de uitslag bekend is
  • Indien iemand in het huishouden besmet is met COVID-19 blijft men thuis
  • Indien iemand in het huishouden koorts heeft of benauwdheidsklachten blijft men thuis

En hoe nu verder voor wat betreft de competitie……

Op 21 februari 2021 zullen wij de competitie 2020/2021 hervatten. Dit moeten wij helaas verpakken in een halve competitie waarbij de reeds gespeelde wedstrijden in september 2020 mee blijven tellen. Het nieuwe seizoen 2021/2022 zal zoals gewoonlijk starten op 1 september 2021.

Het aangepaste resterende wedstrijdschema voor zowel Tackle als Flag zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.

Het hervatten van de competitie is uiteraard onder voorbehoud van de situatie op dat moment met betrekking tot de richtlijnen die vanuit de Regering gegeven worden in verband met Covid-19.

Blijf allen gezond,

Het bestuur van de AFBN