Nieuws
  1. The Dutch Lions would like to give a special thanks to:
  2. The day after….
  3. Wij verwelkomen een nieuwe vereniging bij AFBN Dutch Cheer and Dance
  4. Dutch Lions lanceren custom Facebook Frames
  5. Kooien open, kettingen los: RELEASE THE LIONS!

AFBN Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding over American Football Bond Nederland. Het bestuur heeft tot doel zich dagelijks in te zetten om een zo hoog mogelijk American footballspelniveau in Nederland te bewerkstelligen, door middel van het opbouwen en onderhouden van een gezonde structuur met gezonde en onafhankelijke clubs. Het AFBN-bestuur zet zich hierbij in voor de promotie van American football in Nederland voor de aanwas van nieuwe leden en de beeldvorming van de sport in de media.

Het Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Gian Zandoná Voorzitter Voorzitter@afbn.nl
Kathleen van Aken Secretaris 0615669141 Secretaris@afbn.nl
Max de Haas Penningmeester 0622567724 penningmeester@afbn.nl
René de Jong Bestuurslid Technische Zaken Technischezaken@afbn.nl
John Mahnen Bestuurslid PR en Marketing 0848732405 communicatie@afbn.nl
Vacant Bestuurslid
Huub Bos Algemeen Bestuurslid projecten@afbn.nl

 

In haar werkzaamheden wordt het Bestuur ondersteund door de volgende Commissies:

  • Wedstrijdcommissie                Email : wcie@afbn.nl
  • Tuchtcommissie
  • Medische Commissie
  • Ledenadministratie                  Email : ledenadministratie@afbn.nl
  • Webmaster

Notulen van bestuursvergadering en die van de ALV zijn bij de secretaris op te vragen.