Nieuws
  1. Algemeen protocol verantwoord sporten
  2. Besluit IFAF
  3. Aanpassingen en aanvullingen omtrent versoepeling coronamaatregelen in de sport
  4. Huidige situatie rondom het Corona Virus
  5. Marcel Meijerink nieuwe head coach AFBN Dutch Lions

AFBN Bestuur

Het Algemeen Bestuur heeft de dagelijkse leiding over American Football Bond Nederland.

Het bestuur heeft tot doel zich dagelijks in te zetten om een zo hoog mogelijk American footballspelniveau in Nederland te bewerkstelligen, door middel van het opbouwen en onderhouden van een gezonde structuur met gezonde en onafhankelijke clubs.

Het AFBN-bestuur zet zich hierbij in voor de promotie van American football in Nederland voor de aanwas van nieuwe leden en de beeldvorming van de sport in de media.

Het Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Gian ZandonáVoorzitter

Voorzitter@afbn.nl
VacantSecretaris
Secretaris@afbn.nl
VacantPenningmeester
penningmeester@afbn.nl
Theo DankersBestuurslid Technische Zaken

Technischezaken@afbn.nl
Jan MichielsBestuurslid PR en Marketing0613773881 communicatie@afbn.nl
Vacant Algemeen Bestuurslid

projecten@afbn.nl
Vacant Bestuurslid

In haar werkzaamheden wordt het Bestuur ondersteund door de volgende Commissies:

Notulen van bestuursvergadering en die van de ALV zijn bij de secretaris op te vragen.