Nieuws
 1. Openstaande vacatures bij de AFBN
 2. Vervolg competitie n.a.v. persconferentie 13-10-2020
 3. Besluit naar aanleiding van persconferentie 28 september 2020
 4. De Coronasituatie en onze sport
 5. Situatie rondom start Tackle competitie

Commissies

Vrijwilligers

We realiseren ons hoeveel onze vrijwilligers betekenen voor onze sport. Zonder hun zouden we niet zo veel kunnen doen voor onze spelers en kinderen. Als kleine bond leunen we op hun inzet en daar zijn we heel dankbaar voor!

Je vindt hier informatie over onze commissies. Wil of kun je ons helpen> In een commissie of op een andere manier? Neem dan even contact op met voorzitter@afbn.nl!

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technisch beleid binnen de afbn.

De wedstrijdcommissie bestaat uit:

 • Wedstrijdleider Flag football,
 • Wedstrijdleider Tackle football
 • Bestuurslid Technische zaken.

De beide wedstrijdleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding binnen hun sport.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de wedstrijdcommissie zijn:

 • Het opstellen van het competitieschema voor alle nationale competities.
 • Het oplossen van kleine geschillen tussen twee of meerdere verenigingen.
 • Het bijhouden van de stand van alle competities.
 • Toezicht houden opdat alle reglementen worden nageleefd. Bij een overtreding zal zij hiervan melding maken bij de TCie.
 • Ziet erop toe dat de uitgevoerde sancties op speltechnisch vlak worden nageleefd.
 • Het AFBN bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over speltechnische zaken.

Voor beide functies van wedstrijdleider zoeken we op dit moment vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om onze sport zo mee te helpen? Neem dan contact op met het AFBN bestuurslid technische zaken op technischezaken@afbn.nl.

Medische Commissie

De AFBN voert beleid dat gericht is op het bevorderen van een gezonde manier van sporten, op het voorkomen van blessures en op het bijdragen aan een goede behandeling van blessures.

De AFBN heeft een Medische Commissie die het bestuur adviseert inzake het te voeren sportmedisch beleid. De Medische Commissie heeft als speerpunt het huidige medische beleid te professionaliseren voor de Nationale teams en verenigingsbreed.

De Medische Commissie heeft een aantal pijlers opgesteld waar ze zich de komende jaren op gaan richten:

 • Voorlichting en preventie,
 • Sportmedische begeleiding,
 • Opleiding en scholing,
 • Onderzoek.

De commissie bestaat uit:

 • Wander Pal (Voorzitter)
  Medisch Coördinator Dutch Junior Lions (U19)
 • Jip Regtop (Lid)
  Medisch Coördinator Dutch Lions
 • Chris Kromhout (Lid)
  Medisch Coördinator Dutch Junior Lions (U13&U15)
 • Vacature (Lid)
  Medisch Coordinator Dutch Lions Flag

Contactgegevens:
Medcie@AFBN.nl

IT-commissie

Deze commissie ondersteund het bestuur op het gebied van IT-zaken. Ze brengen gevraagd en ongevraagd advies uit om de IT van de bond te verbeteren. En kunnen bestuur en commissies ondersteunen bij complexere vragen.

Denk hierbij aan de volgende taken:

 • Ondersteuning vrijwilligers,
 • Verdere verbetering website & administratie,
 • Ondersteuning wedstrijdcommissies.

PR-commissie

We zoeken nog enthousiaste vrijwilligers om ons te helpen bij:

 • onze site,
 • onze social media,
 • PR beleid.

Tuchtcommissie

De Tuchtcommissie is verantwoordelijk voor het tuchtsprakenbeleid binnen de AFBN. In geval van overtredingen, die niet volgens standaard richtlijnen kunnen worden bestraft, bepaalt de tuchtcommissie een passende strafmaat.

De huidige samenstelling is:

 • Michael Janmaat
 • Ewoud Swart

Adviserende leden zijn:

 • Albert Geerling
 • Nils Hijlkema

De Tuchtcommissie is bereikbaar via het e-mailadres TuchtCommissie@afbn.nl

Team