Nieuws
 1. Openstaande vacatures bij de AFBN
 2. Vervolg competitie n.a.v. persconferentie 13-10-2020
 3. Besluit naar aanleiding van persconferentie 28 september 2020
 4. De Coronasituatie en onze sport
 5. Situatie rondom start Tackle competitie

IT-Commissie

Taken en verantwoordelijkheden

In het AFBN Verenigingshandboek is duidelijk beschreven waar onze IT-Commissie verantwoordelijk voor zal zijn. Deze commissie ondersteund het bestuur op het gebied van IT-zaken. Ze brengen gevraagd en ongevraagd advies uit om de IT van de bond te verbeteren. En kunnen bestuur en commissies ondersteunen bij complexere vragen.

Vaardigheden

Om de AFBN goed te kunnen leiden hebben we commissieleden nodig die:

 • Ongeveer 4 uur per maand beschikbaar,
 • Open oog voor mogelijke verbeteringen voor de AFBN en de sport,
 • Onze organisatie naar een hoger niveau willen brengen.

Kennis en/of ervaring op een of meer van de volgende gebieden:

 • Programmeren,
 • Webshops,
 • CMS-systemen,
 • Databases.

Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten op korte termijn zijn:

 • Verdere verbetering communicatiekanalen,
 • Verbetering ledenadministratie,
 • Ondersteuning wedstrijdcommissies.

Maak jij met onze IT-Commissie de AFBN klaar voor de toekomst?!?

Als je interesse en/of vragen hebben, dan neem dan contact op met onze penningmeester.

Max de Haas
Penningmeester@afbn.nl
06 – 2256 7724