Nieuws
  1. Amsterdam Crusaders winnen Tulip Bowl
  2. Amsterdam Panthers winnen Dyan Kralt Bowl ten koste van stadsgenoten
  3. 010 Trojans pakken Runners-up Bowl en zijn kampioen eerste divisie
  4. Amsterdam Crusaders Cadets zijn Nederlands kampioen
  5. Dutch Junior Lions niet naar EK

Documenten

De AFBN reilt en zeilt bij een aantal reglementen. Op deze website worden de laatste versies van deze reglementen gepubliceerd.

Verder treft u op deze pagina documentatie aan, aangaande de laatste bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen:

Reglementen

Algemene statuten en reglementen

AFBN Statuten ST005
AFBN Huishoudelijk reglement HR005
AFBN Ledenadministratiereglement 6.4
AFBN Scheidsrechter Reglement SR008

Wedstrijdreglementen

AFBN Wedstrijdreglement 9 (en bijlagen)
AFBN Wedstrijdreglement Flag 1.3

Aanvullende reglementen

AFBN Reglement van Beroep RvB001
AFBN Tuchtreglement TR006
AFBN Dopingreglement DR001
AFBN Tuchtreglement Dopingzaken TD001
AFBN Tuchtreglement Sexuele Intimidatie TSI001
AFBN Tuchtreglement Matchfixing MF001
AFBN Dispensatie Reglement 1.0

Bijlagen

AFBN Bijlage 1 Accommodatie-voorschriften
AFBN Bijlage 2 Spelregels 5 vs 5 Tackle
AFBN Bijlage 3 Spelregels U13 & U15 Tackle
AFBN Bijlage 4 Werkinstructie eAFBN
AFBN Bijlage 5 Termenlijst 1.1
AFBN Bijlage 6 Veldvereisten
Code of Conduct AFBN Dutch Cheer And Dance

Organisatiedocumenten

AFBN Rooster Bestuursleden
Klachtenwegwijzer KW001
AFBN Gedragscode
AFBN Financieel statuut, planning Control-cyclus, Uitgangspunten vermogensbeheer

Formulieren

AFBN Form 1 Verenigingregistratie
AFBN Form 4 Dispensatie aanvraag
AFBN Form 5 Akkoordverklaring dispensatie
AFBN Form 7 Protestformulier
AON Voorwaarden_Sportpolis
WADA Prohibited List 2012

Externe documenten

Hulpdocument bij het vormen van een combinatieteam
Lesmap Flag Football op school