Nieuws
  1. Openstaande vacatures bij de AFBN
  2. Vervolg competitie n.a.v. persconferentie 13-10-2020
  3. Besluit naar aanleiding van persconferentie 28 september 2020
  4. De Coronasituatie en onze sport
  5. Situatie rondom start Tackle competitie

Veiliger sportklimaat

Een veilig sportklimaat, wie wil dat nu niet. Iedereen toch? Maar hoe krijg je een veilig sportklimaat. Gaat het vanzelf of moeten we zelf toch ook iets doen? De American Football Bond Nederland (AFBN) neemt sinds eind 2012 deel aan het landelijke project ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een project waaraan door een zeer groot aantal sportbonden wordt gewerkt onder de leiding van NOC*NSF en met de steun van de ministeries van VWS en van Veiligheid en Justitie. Het heeft als voornaamste doel om gewenst gedrag in en rond de sport te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen en aan te pakken.

Het programma richt zich niet alleen op de aanpak van excessen, maar ook op het creëren van een sfeer van sportiviteit & respect. Bijvoorbeeld: hoe ontvang je nieuwe leden, hoe spreek je leden/ouders aan op ongewenst gedrag, positief coachen voor trainers, het weerbaarder maken van scheidsrechters/officials. Iedereen die betrokken is bij een van de American Football-verenigingen moet onbezorgd kunnen sporten en met waardering over en weer voor elkaars taken op en rondom het veld.

Meer informatie en nieuws volgt regelmatig via deze webpagina door middel van Nieuwsbrieven.

VSK Nieuwsbrief december 2013
VSK Nieuwsbrief november 2013
VSK Nieuwsbrief september 2013
VSK Nieuwsbrief augustus def 2013
VSK Nieuwsbrief juli 2013-1

NIEUWSBRIEF AFBN – VSK juni 2013
NIEUWSBRIEF AFBN – VSK april 2013
NIEUWSBRIEF AFBN – VSK maart 2013